preloder

ERASMUS

ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componenta programului LIFE LONG LEARNING care se adresează învăţământului superior prin intermediul căreia continuă, într-o formă revizuită şi extinsă, Proiectul de acţiune al Comunităţii Europene pentru mobilitatea studenţilor şi programul SOCRATES.

Noul Program European LIFE-LONG LEARNING este alcatuit din 4 programe sectoriale: COMENIUS (educaţie preuniversitară), ERASMUS (educaţie universitară), LEONARDO DA VINCI (formare profesională), GRUNDTVIG (educaţia adulţilor). Programul este completat de un Program Transversal (4 arii de acţiune majoră: politica de dezvoltare; politica lingvistică; noi tehnologii de informare şi comunicare; diseminarea şi utilizarea rezultatelor) şi Programul Jean Monnet care va susţine o serie de instituţii şi activităţi centrate pe integrarea europeană: granturi operaţionale pentru o serie de instituţii; granturi operaţionale pentru asociaţii europene active în domeniul educaţiei şi formării profesionale. 


Incoming students


Outgoing students

Pentru selecția studenților pentru semestrul I din anul universitar 2017/2018, Certificatele de competență lingvistică (engleză, franceză, germană) pentru studenții Erasmus+ outgoing vor fi eliberate de către Centrul Linguatek din cadrul Catedrei de Limbi Străine TUIASI.
Programul privind evaluarea studenților și eliberarea certificatelor este următorul:

  • studenții vor fi evaluați lingvistic în perioada 13 martie 2017 – 14 aprilie 2017
  • achitarea taxei de evaluare în valoare de 30 lei se face conform informațiilor disponibile aici
  • eliberarea certificatelor se va face la Catedra de Limbi StrăineÎn privința testării privind competențele lingvistice ale studenților, aceștia vor lua legătura cu cadrele didactice pentru fiecare facultate.

Studenții vor fi informați de către membrii Catedrei de Limbi Străine privind cadrul didactic responsabil pe facultate de evaluarea lingvisticăț
Certificatele sunt valabile un an de zile de la data eliberării.