preloder

Informații utile

Calendar

 Calendarul activităților din anul universitar 2018-2019 poate fi consultat aici.

Regulamente

Modele de cereri și formulare

 • Modele de cereri care reglementează diverse situații școlare (inclusiv cele de mai jos):
  • model contract de studii | act adițional (pentru anii II și III) | fișa de înscriere
  • cerere restituire taxă de studii pentru studenții admiși la buget
  • cerere echivalare laboratoare
  • cerere reexaminare
  • cerere mărire notă
  • cerere eliberare adeverință absolvire fără examen de licență promovat
  • cerere eliberare foaie matricolă licență
  • cerere eliberare situație școlară pentru studenții exmatriculați
  • cerere întrerupere școlaritate
  • cerere reînmatriculare facultate
  • cerere transfer la alte facultăți
  • cerere retragere studii
  • cerere retragere studii studenți străini
  • cerere transfer la alte universități
  • fișe de lichidare: licență | masterat | exmatriculați/retrași studii
  • model cereri Work & Travel

Controlul calității

Studii universitare de licenţă

Studii universitare de masterat

Burse, cazare, taxe

Diverse