preloder

Centre de cercetare

În cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei activează 3 centre de cercetare recunoscute pe plan naţional si internaţional, acreditate conform metodologiei CNCS:

 • CERFS – Centrul de cercetare în sisteme inteligente şi electronică aplicată
  • Director: Prof.dr.ing. H.N. Teodorescu, m.c.
  • Director executiv: Conf.dr.ing. Adrian Brezulianu
  • Responsabil ştiinţific: Conf.dr.ing. Dan Marius Dobrea
 • PRODATA – Centrul de cercetare pentru procesarea semnalelor şi comunicaţii
  • Director: Prof.dr.ing. Liviu Goraş
  • Director executiv: Prof.dr.ing. N.D. Alexandru
  • Responsabil ştiinţific: Prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu
 • MODSIMNANO – Centrul de cercetare pentru modelare şi simulare în nanoelectronică
  • Director: Prof.dr.fiz. Maricel Agop.
  • Director executiv: Prof.dr.ing. Irinel Casian-Botez
  • Responsabil ştiinţific: Prof.dr.ing. Irinel Casian-Botez