preloder

Home

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

În anul academic 1971-1972 a apărut secţia de Electronică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică, iar în 1975 s-a format Catedra de Electronică. Specializările iniţiale au fost „Electronică aplicată”, „Radiotehnică” şi „Telefonie-telegrafie”.

Studii

Licență

În facultatea noastră funcţionează 3 direcţii de specializare: Electronică aplicatăTehnologii şi sisteme de telecomunicaţiişi Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii. Primii 2 ani de studiu definesc aşa-numitul „trunchi comun” şi se bazează pe un plan de învăţământ unic, valabil pentru toate specializările. În această perioadă se realizează o pregătire generală în matematică şi fizică, dar şi în domenii cu specific electronic general precum Dispozitive şi circuite electronice, Semnale, circuite şi sisteme sau Circuite integrate.

Masterat

  • Sisteme avansate în electronica aplicată (SAEA) 
  • Radiocomunicaţii digitale (RD) 
  • Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (TMPS) 
  • Proiectarea circuitelor VLSI avansate (PCVA) 
  • Reţele de comunicaţii (RCOM) 
  • Sisteme electronice inteligente şi informatica industrială (SEIII)
  • Automotive electronic control systems (AECS) – în limba engleză

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Noutăți

Somație plată taxe

Studenţii din tabel, care nu au plătit integral taxa de şcolarizare aferentă semestrului II, 2018-2019, în valoare de 1750 R

Anunț practică firme

IMPORTANT PENTRU TOȚI STUDENȚII CARE VOR FACE PRACTICĂ LA FIRME: Studenţii anului II care au posibilitatea şi doresc să

Workshop educație financiară

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Finaciar

Examene sesiune vară

Planificarea examenelor din sesiunea de vară a anului universitar 2018-2019 se găsește aici .   {backbutton}

Internship Huawei

Informații privind programele de internship oferite de către firma Huawei sunt disponibile aici.   {backbutton}